Sisätilasta Sisäpuistoksi (Loppuraportti by Mia)

Sisätilasta Sisäpuistoksi Johdanto Tilapioneerit 2018 -kurssi edellisten vuosien tapaan paneutui vajaakäytössä oleviin tiloihin ja tällä kertaa pääkohde oli Vantaan Myyrmäessä sijaitseva entinen Imatran Voiman pääkonttorina aiemmin toiminut toimistorakennus, joka tunnetaan nimellä Colosseum. Colosseum on nykyäänkin osin toimistokäytössä, mutta siellä on kuitenkin paljon tyhjää tilaa ja meidän kohteemme rakennuksessa entisen verotoimiston tilat. Kurssin luennot käsittelivät laajasti[…]

Loppuraportti (Eemi Saarinen): Katutaidetta kaikille, videopelihuone, M.Y. Fest Erätauko

  Kurssimme päätavoitteena oli keksiä uusia ja luovia käyttötarkoituksia Colosseumin tyhjiin tiloihin. Myyrmäessä on ollut viime aikoina aktiivisten toimijoiden (esim. Myyrmäki-liike) ansiosta hyvää kaupunginosatoimintaa ja uuden ideoimista, ja me Tilapioneerien kanssa halusimme jatkaa tätä työtä omalta osaltamme M.Y. Festin kautta Colosseumissa. Vantaan suunnitelmissa Colosseumin läpi kulkee kevyen liikenteen väylä, ja siksi Colosseumista halutaan saada olohuone[…]

Loppuraportti Reijo: yhteistyökumppanit

Projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä, MAA-404, 5 op, Reijo Mälkiä Ennakkotehtävässä keskityin Helsingissä toteutettuihin ulkotiloissa oleviin tilapäistiloihin/ -toimintoihin esimerkkinä mm. Kiasman stage ja Rautatientorin luistelukenttä, joka on erityisen onnistunut toimiessaan talvella. Vastaavia talvitoimintoja ei juuri ole, vaikka Helsingin kannattaisi imagosyistäkin panostaa talveen. Oma ehdotukseni oli kuitenkin hubitila Colosseumin 700 m2:n halliin, tilapäinen maisemakonttori Isomyyrissä toteutetun mukaisesti. Muiden[…]

Suunnittelemassa Myyrmäen tulevaisuutta: M.Y. Fest ja LEPO-lounge (by: Frida & Sampo)

Johdanto Kuten aiempina vuosina myös tänä vuonna Tilapioneerit-projektikurssi rakentui kaupunkikulttuurin, tilapäiskäyttöjen ja kiertotalouden teemojen ympärille. Projektikurssin tarkastelun kohteena oli Myyrmäessä sijaitseva uutta käyttötarkoitusta hakeva vajaakäyttöinen Colosseum-rakennus. Kurssin luentojen ja pienryhmätyöskentelyn pohjalta ideoimme ja testasimme erilaisia ohjelmakonsepteja tilapäiskäytön muodossa. “Tilapäiskäytöllä tarkoitetaan vapaan tai alikäytetyn maa-alan tai rakennuksen väliaikaista aktivointia esimerkiksi vuokraamalla se käyttäjälle tietynlaisin ehdoin. Toimintamallista[…]

Loppuraportti (Miro ja Tanja): M.Y. Stage

Kerromme raportissa M.Y. Festin suunnittelusta ja toteutuksesta keskittyjen M.Y. Stage konseptiin.         Johdanto Tilapioneerit- projektikurssilla pääsimme innovoimaan ja toteuttamaan kaupunkitilojen väliaikaiskäyttömahdollisuuksiin liittyviä konsepteja noin 2000 neliön konttorisalin ja toimistohuoneiden muodostamassa kokonaisuudessa Myyrmäen Colosseum- kiinteistössä. Lopullisia väliaikaiskäyttökonsepteja testasimme tiloissa järjestetyssä M.Y. Fest- kaupunkikulttuuritapahtumassa; tuottamamme kaupunkifestivaali tarjosi käytännössä rakennuksen osien käyttötarkoituksen muutokseen liittyvän tilakokemuksen yhden päivän intensiivisen kaupunkitapahtuman[…]

Tee työtä joka on arvoitus – Joukon loppuraportti Myrtsistä

Hei! Raportoin tässä lyhyesti omia tuntemuksia kurssilta, sekä kahdesta konseptista (Videopelihuone ja M.Y. Fest Erätauko -kisastudio), joiden toteuttamisissa olin mukana. Johdanto Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston jokakeväisellä Tilapioneerit-kurssilla tarkoituksena on etsiä ja ideoida uudenlaisia käyttötapoja Pääkaupunkiseudulla oleville tyhjänä tai vajaakäytöllä olevilla rakennuksille. Kurssin aikana kehitellään kunkin rakennuksen identiteetin mukaiseksi räätälöityjä tilapäiskonsepteja, jotka konkretisoituvat yhden päivän aikana[…]

Loppuraportti (Emma): Lounge-tilat

Johdanto Keskityn tässä raportissa lounge-alueisiin, jotka toteutuivat tapahtumassa menestyksekkäästi, tosin vähän eri tavoin, kuin alunperin oltiin suunniteltu. Kurssin pääideana oli kehittää tilapäiskäytön avulla vajaa-käyttöistä Colosseumia. Kurssilla nousi moneen kertaan ajatus Colosseumin käytöstä eräänlaisena Myyrmäkeläisten olohuoneena. Tähän ajatukseen tartuimme konseptillamme ja lähdimme ideoimaan viihtyisien olotilojen ideaa. Olohuonemaiset lounge-tilat sopivat yhdessä muiden konseptien kanssa tilojen elävöittämiseen ja[…]

Loppuraportti Saara: Makuja Myrtsistä

  Esittelen tekstissäni Makuja Myrtsistä -ruokakonseptia. Lisäksi kerron yleisesti kurssin kulusta ja sisällöstä sekä konseptien luontiprosessista.   Johdanto – mistä on kyse? Tilapioneerit-kurssilla oli tarkoitus tutustua rakennusten tilapäiskäyttöön, niiden ideoimiseen, luomiseen ja testaamiseen. Käytännön työskentelyn lisäksi saimme valtavasti teoreettista pohjaa ja asiantuntijoiden vinkkejä aiheesta kurssin luentojen myötä. Tällä kurssilla pääpaino oli kuitenkin käytännön tekemisellä ja luomisella,[…]