Suunnittelemassa Myyrmäen tulevaisuutta: M.Y. Fest ja LEPO-lounge (by: Frida & Sampo)

Johdanto Kuten aiempina vuosina myös tänä vuonna Tilapioneerit-projektikurssi rakentui kaupunkikulttuurin, tilapäiskäyttöjen ja kiertotalouden teemojen ympärille. Projektikurssin tarkastelun kohteena oli Myyrmäessä sijaitseva uutta käyttötarkoitusta hakeva vajaakäyttöinen Colosseum-rakennus. Kurssin luentojen ja pienryhmätyöskentelyn pohjalta ideoimme ja testasimme erilaisia ohjelmakonsepteja tilapäiskäytön muodossa. “Tilapäiskäytöllä tarkoitetaan vapaan tai alikäytetyn maa-alan tai rakennuksen väliaikaista aktivointia esimerkiksi vuokraamalla se käyttäjälle tietynlaisin ehdoin. Toimintamallista[…]