Autamme etsimään tilan kehityssuuntia

Tilapioneerit kehittävät käyttötarkoitukseltaan muuttuvia tai vajaakäyttöisiä alueita paikallisia aloitteita ja toimijaverkostoja hyödyntäen. Avaamme tilaan mahdollisuuksia kaupunkielämän uusille muodoille.

1. Tila tarvitsee aktivointia

Tilapioneerien projektikohteet ovat aktivointia kaipaavia vajaakäyttöisiä tai merkitystään menettäneitä alueita ja rakennuksia, joiden jatkokäytöt hakevat suuntaansa.

2. Selvitämme tarpeet

Taustatutkimus ja verkostojen luominen projektialueella: Selvitämmme laadullisin ja määrällisin menetelmin sellaisia paikallisia tarpeita, joihin projektikohteen tuleva käyttö voi vastata ja joiden pohjalta voidaan ideoida pilotoitavia käyttöjä kohteessa.

3. Luomme uusia käyttökonsepteja

Luomme käyttökonsepteja työpajoissa, joihin osallistuu kohteen ja sen välittömän ympäristön asukkaita, kansalaistoimijoita, yrittäjiä ja muita paikallisia toimijoita sekä hallinnon edustajia.

4. Testaamme tilapäiskäyttöjä

Käyttöjen pilotointi tilapäiskäyttöjen voimin: Kokeilemme tulevaisuuden käyttöjä projektikohteessa työn aikana muodostettujen konseptien pohjalta. Käytöt voivat olla esimerkiksi kaupunkikulttuuria, tapahtumia, uusia työskentelymuotoja tai palveluita.

5. Tulokset

Työn raportti tiivistää projektin aikana saadut tutkimustulokset, työpajojen annin sekä prosessin aikana kehitetyt konsepti-ideat. Raportissa arvioidaan alueen potentiaalisia käyttöjä näiden tietojen pohjalta.

BLOGI

Tilapioneerit -kurssi

Helsingin yliopiston projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä
Tilapioneerit-projektikurssi etsii vahvistusta tiimiinsä
Lisätietoja | Media

REKRY! Tilapioneerit-projektikurssi etsii tuntiopettajaa / koordinaattoria sekä kurssiassistenttia / graduntekijää kiertotalouden opetuksen kehittämishankkeeseen tammi-toukokuussa 2018

Etsimme yhtä tuntiopettajaa / koordinaattoria sekä yhtä kurssiassistenttia / graduntekijää kehittämään ja toteuttamaan Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella järjestettävää tilojen väliaikaiskäyttöön ja kiertotalouteen kytkeytyvää Tilapioneerit-projektikurssia. Työ alkaa tammikuussa ja työskentely tapahtuu osana monitieteistä projektitiimiä, johon kuuluu kaksi tohtorikoulutettavaa, kulttuurituottaja sekä yliopistonlehtori. Projektin ja opetusmateriaalien suunnittelu tapahtuu tammi-helmikuussa ja varsinainen yliopistokurssi toteutetaan maalis-toukokuussa 2018. Kurssi päättyy toukokuu alussa, jonka jälkeen tehdään kurssin loppujärjestelyitä ja käytettyjen opetusmateriaalien jatkokehitystyötä. Sekä uuden kurssin suunnittelu että toteutus tapahtuvat aikaisemmilla projektikursseilla testatuilla metodeilla mukavassa työyhteisössä. Projekti toteutetaan osana Sitran Kiertotalousopetusta kaikille opetusasteille -hanketta. Lähetä hakemuksesi 31.12.2017 mennessä! Katso lisätietoja aikaisemmista projekteista ja työtehtävistä sekä tarkemmat hakuohjeet. Tilapioneerit wants you!

SOSIAALINEN MEDIA

PROJEKTIT

Opettajat

Tilapioneerit 2017 kokoaa monitieteisen tiimiin ratkomaan kaupunkikehittämisen kysymyksiä yhteistyössä Urban Dream Managementin ja Espoon kaupungin kanssa.
Uploaded image

Rami Ratvio

rami.ratvio@helsinki.fi
Uploaded image

Riikka Oittinen

riikka.oittinen@helsinki.fi
Uploaded image

Daniel Rieder

daniel.rieder@metropolia.fi
Uploaded image

Olli Siitonen

olli.siitonen@helsinki.fi
Uploaded image

Elina Pirhonen

elina.pirhonen@helsinki.fi
Uploaded image

Aino Kuusimäki

aino.kuusimaki@sipoo.fi