Autamme etsimään tilan kehityssuuntia

Tilapioneerit kehittävät käyttötarkoitukseltaan muuttuvia tai vajaakäyttöisiä alueita paikallisia aloitteita ja toimijaverkostoja hyödyntäen. Avaamme tilaan mahdollisuuksia kaupunkielämän uusille muodoille.

1. Tila tarvitsee aktivointia

Tilapioneerien projektikohteet ovat aktivointia kaipaavia vajaakäyttöisiä tai merkitystään menettäneitä alueita ja rakennuksia, joiden jatkokäytöt hakevat suuntaansa.

2. Selvitämme tarpeet

Taustatutkimus ja verkostojen luominen projektialueella: Selvitämmme laadullisin ja määrällisin menetelmin sellaisia paikallisia tarpeita, joihin projektikohteen tuleva käyttö voi vastata ja joiden pohjalta voidaan ideoida pilotoitavia käyttöjä kohteessa.

3. Luomme uusia käyttökonsepteja

Luomme käyttökonsepteja työpajoissa, joihin osallistuu kohteen ja sen välittömän ympäristön asukkaita, kansalaistoimijoita, yrittäjiä ja muita paikallisia toimijoita sekä hallinnon edustajia.

4. Testaamme tilapäiskäyttöjä

Käyttöjen pilotointi tilapäiskäyttöjen voimin: Kokeilemme tulevaisuuden käyttöjä projektikohteessa työn aikana muodostettujen konseptien pohjalta. Käytöt voivat olla esimerkiksi kaupunkikulttuuria, tapahtumia, uusia työskentelymuotoja tai palveluita.

5. Tulokset

Työn raportti tiivistää projektin aikana saadut tutkimustulokset, työpajojen annin sekä prosessin aikana kehitetyt konsepti-ideat. Raportissa arvioidaan alueen potentiaalisia käyttöjä näiden tietojen pohjalta.

BLOGI

Tilapioneerit -kurssi

Helsingin yliopiston projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä
Tilapioneerit - opas projektikurssin opettajalle!
Lisätietoja | Media
Haluatko oppia toteuttamaan vaikuttavan projektikurssin korkeakoulussa tai lukiossa? Tilapioneerit-kurssilla on kehitetty projektioppimiseen perustuva malli, jossa toteutetaan yhteisöllinen vaikuttamisprojekti oppilaitoksen lähiympäristössä. ”Tilapioneerit. Opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle” on tuotettu osana Sitran Kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille -hanketta. Opas pohjaa Tilapioneerit-kursseilla kuuden vuoden aikana opittuihin ja testattuihin menetelmiin. Julkaisussa kerrataan kurssin vaiheita suunnittelusta ideoinnin kautta testaamiseen, tapahtuman tuottamiseen ja raportointiin. Lisäksi annamme valmiita opetusmateriaaleja ja vinkkejä sudenkuoppien välttämiseksi. Opas on vapaasti ladattavissa verkossa osoitteessa https://blogs.helsinki.fi/tilapioneerit/ sekä Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa HELDAssa osoitteessa http://hdl.handle.net/10138/302488. Liity pioneerien etujoukkoihin ja järjestä oma Tilapioneerit -projektikurssi!

SOSIAALINEN MEDIA

PROJEKTIT

Opettajat

Tilapioneerit on Helsingin yliopistossa toteutettu projektikurssi, joka käynnistää ja tutkii tilapäiskäyttöjä vajaakäyttöisissä tai käyttötarkoitukseltaan muuttuvissa rakennuksissa.
Uploaded image

Rami Ratvio

rami.ratvio@gmail.com
Uploaded image

Olli Siitonen

olli.siitonen@helsinki.fi
Uploaded image

Daniel Rieder

daniel.rieder@metropolia.fi
Uploaded image

Jaakko Lehtonen

jaska.lehtonen@gmail.com
Uploaded image

Anna Hakala

anna.hakala@helsinki.fi
Uploaded image

Riikka Oittinen

riikka.oittinen@helsinki.fi
Uploaded image

Aino Kuusimäki

aino.kuusimaki@lohja.fi