Autamme etsimään tilan kehityssuuntia

Tilapioneerit kehittävät käyttötarkoitukseltaan muuttuvia tai vajaakäyttöisiä alueita paikallisia aloitteita ja toimijaverkostoja hyödyntäen. Avaamme tilaan mahdollisuuksia kaupunkielämän uusille muodoille.

1. Tila tarvitsee aktivointia

Tilapioneerien projektikohteet ovat aktivointia kaipaavia vajaakäyttöisiä tai merkitystään menettäneitä alueita ja rakennuksia, joiden jatkokäytöt hakevat suuntaansa.

2. Selvitämme tarpeet

Taustatutkimus ja verkostojen luominen projektialueella: Selvitämmme laadullisin ja määrällisin menetelmin sellaisia paikallisia tarpeita, joihin projektikohteen tuleva käyttö voi vastata ja joiden pohjalta voidaan ideoida pilotoitavia käyttöjä kohteessa.

3. Luomme uusia käyttökonsepteja

Luomme käyttökonsepteja työpajoissa, joihin osallistuu kohteen ja sen välittömän ympäristön asukkaita, kansalaistoimijoita, yrittäjiä ja muita paikallisia toimijoita sekä hallinnon edustajia.

4. Testaamme tilapäiskäyttöjä

Käyttöjen pilotointi tilapäiskäyttöjen voimin: Kokeilemme tulevaisuuden käyttöjä projektikohteessa työn aikana muodostettujen konseptien pohjalta. Käytöt voivat olla esimerkiksi kaupunkikulttuuria, tapahtumia, uusia työskentelymuotoja tai palveluita.

5. Tulokset

Työn raportti tiivistää projektin aikana saadut tutkimustulokset, työpajojen annin sekä prosessin aikana kehitetyt konsepti-ideat. Raportissa arvioidaan alueen potentiaalisia käyttöjä näiden tietojen pohjalta.

BLOGI

Tilapioneerit -kurssi

Helsingin yliopiston projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä
Tule mukaan Tilapioneerit-projektikurssille!
Lisätietoja | Media

Tilapioneerit-projektikurssi kehittää uutta elämää entiseen pääkonttoriin Vantaan Myyrmäessä

Kiinnostaako kaupunkikulttuuri? Entä tilapäiskäytöt ja kiertotalous? Tule mukaan perehtymään aluekehittämisen käytänteisiin ja luomaan uutta kaupunkikulttuuria Vantaan Myyrmäkeen. Kehitä taitojasi, tutustu mahdollisiin työnantajiin ja hyödynnä vahvuuksiasi käytännön projektityössä. Aloita kevät 2018 Tilapioneerit-projektikurssilla (5 op)! Tilapioneerit-kurssi kokoaa 30 Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijaa monitieteiseksi työryhmäksi ideoimaan tulevaisuuden käyttöjä Myyrmäkeen valtion sähköyhtiön tyhjentyneeseen pääkonttoriin yhteistyössä Vantaan kaupungin, Elon ja Newsecin kanssa. Tavoitteenamme on edistää kiertotalouden periaatteita kaupunkitilan käytössä. Kurssilla etsitään tuoreita ja ennakkoluulottomia ideoita vajaakäyttöisen kiinteistön uusiksi käyttötarkoituksiksi, joita testataan opiskelijoiden järjestämässä kaupunkitapahtumassa 5.5.2018. Kurssi järjestetään 27.3.-6.5.2018 ja ilmoittautuminen on käynnissä 21.2.-21.3.2018. Lue tarkemmat ilmoittautumisohjeet, tutustu ennakkotehtävän ohjeistuksiin ja tule mukaan! Tilapioneerit haluu sut!

SOSIAALINEN MEDIA

PROJEKTIT

Opettajat

Tilapioneerit 2018 kokoaa monitieteisen tiimiin ratkomaan kaupunkikehittämisen kysymyksiä yhteistyössä Vantaan kaupungin, Elon ja Newsecin kanssa.
Uploaded image

Rami Ratvio

rami.ratvio@helsinki.fi
Uploaded image

Olli Siitonen

olli.siitonen@helsinki.fi
Uploaded image

Daniel Rieder

daniel.rieder@metropolia.fi
Uploaded image

Jaakko Lehtonen

jaska.lehtonen@gmail.com
Uploaded image

Anna Hakala

anna.hakala@helsinki.fi
Uploaded image

Riikka Oittinen

riikka.oittinen@helsinki.fi
Uploaded image

Aino Kuusimäki

aino.kuusimaki@lohja.fi