Autamme etsimään tilan kehityssuuntia

Tilapioneerit kehittävät käyttötarkoitukseltaan muuttuvia tai vajaakäyttöisiä alueita paikallisia aloitteita ja toimijaverkostoja hyödyntäen. Avaamme tilaan mahdollisuuksia kaupunkielämän uusille muodoille.

1. Tila tarvitsee aktivointia

Tilapioneerien projektikohteet ovat aktivointia kaipaavia vajaakäyttöisiä tai merkitystään menettäneitä alueita ja rakennuksia, joiden jatkokäytöt hakevat suuntaansa.

2. Selvitämme tarpeet

Taustatutkimus ja verkostojen luominen projektialueella: Selvitämmme laadullisin ja määrällisin menetelmin sellaisia paikallisia tarpeita, joihin projektikohteen tuleva käyttö voi vastata ja joiden pohjalta voidaan ideoida pilotoitavia käyttöjä kohteessa.

3. Luomme uusia käyttökonsepteja

Luomme käyttökonsepteja työpajoissa, joihin osallistuu kohteen ja sen välittömän ympäristön asukkaita, kansalaistoimijoita, yrittäjiä ja muita paikallisia toimijoita sekä hallinnon edustajia.

4. Testaamme tilapäiskäyttöjä

Käyttöjen pilotointi tilapäiskäyttöjen voimin: Kokeilemme tulevaisuuden käyttöjä projektikohteessa työn aikana muodostettujen konseptien pohjalta. Käytöt voivat olla esimerkiksi kaupunkikulttuuria, tapahtumia, uusia työskentelymuotoja tai palveluita.

5. Tulokset

Työn raportti tiivistää projektin aikana saadut tutkimustulokset, työpajojen annin sekä prosessin aikana kehitetyt konsepti-ideat. Raportissa arvioidaan alueen potentiaalisia käyttöjä näiden tietojen pohjalta.

BLOGI

Tilapioneerit -kurssi

Helsingin yliopiston projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä
Tilapioneerit-projektikurssi etsii uusia tekijöitä
Lisätietoja | Media

Oletko kiinnostunut tilapäiskäytöistä ja kaupunkikulttuurista? Haluaisitko päästä tutustumaan aluekehittämiseen käytännössä ja luomaan uutta kaupunkikulttuuria? Tule hyödyntämään oppimaasi, kehittämään yhteistyötaitoja ja saamaan kontakteja mahdollisiin työnantajiin. Näytä osaamisesi Tilapioneerit -projektikurssilla! Kurssi järjestetään yhteistyössä Urban Dream Managementin ja Espoon kaupungin kanssa.

Kurssilla kehitetään käyttötarkoitukseltaan muuttuvia tai vajaakäyttöisiä alueita paikallisia aloitteita ja toimijaverkostoja hyödyntäen. Kurssilla tutustutaan palvelumuotoilutyökaluihin ja työskennellään pienryhmissä. Työpajoissa kehitettyjä ratkaisuja pilotoidaan tilapäiskäyttökokeiluilla opiskelijoiden tuottamassa kurssin lopputapahtumassa. Kurssi sisältää asiantuntijoiden pitämiä vierailijaluentoja sekä kenttä- ja työpajatyöskentelyä.

Ilmoittautumisaika on 20.2.- 20.3.2017. Kurssi toteutetaan 29.3.–6.5.2017. Kurssi on tarkoitettu kaikkien Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tiedekuntien perustutkinto-opiskelijoille. Ilmoittautuminen tapahtuu Helsingin yliopiston WebOodissa tai sähköpostitse (riikka.oittinen@helsinki.fi). Kurssi löytyy nimellä: Tilapioneerit projektikurssi tai kurssitunnisteella 56139. Tutustu lisätietoihin kurssista. Tilapioneerit wants you!

SOSIAALINEN MEDIA

PROJEKTIT

Opettajat

Tilapioneerit 2017 kokoaa monitieteisen tiimiin ratkomaan kaupunkikehittämisen kysymyksiä yhteistyössä Urban Dream Managementin ja Espoon kaupungin kanssa.
Uploaded image

Rami Ratvio

rami.ratvio@helsinki.fi
Uploaded image

Riikka Oittinen

riikka.oittinen@helsinki.fi
Uploaded image

Daniel Rieder

daniel.rieder@metropolia.fi
Uploaded image

Olli Siitonen

olli.siitonen@helsinki.fi
Uploaded image

Elina Pirhonen

elina.pirhonen@helsinki.fi
Uploaded image

Aino Kuusimäki

aino.kuusimaki@sipoo.fi