Katutaiteesta taaperodiskoon (loppuraportti Tommi)

Tilapioneerit-projektikurssi otti tänä keväänä haltuun vajaakäyttöisen Colosseum-Business Centerin, jonne pyrittiin luomaan väliaikaiskäyttöä valtavaan toimistotilaan. Projektikurssin huipensi tapahtuma M.Y. Fest, jolle oli selkeästi tilausta Myyrmäen jo valmiiksi monipuolisessa tapahtumakalenterissa.

Myyrmäki oli alueena mielenkiintoinen tapahtuman järjestämiseen. Alueella on käynnistymässä mittavat muutokset ja aluetta ollaan kehittämässä aktiiviseksi kaupunkikeskukseksi. Luentojen aikana tuli selväksi Vantaan toive Myyrmäestä Länsi-Vantaan keskuksena, ja siksi sinne väliaikaistapahtuman järjestäminen ja projektikurssin kaltaiset tapahtumat sopivat Myrtsiin erityisen hyvin. Myyrmäki on lisäksi lähiöksi harvinaisen aktiivinen ja eloisa alue, jossa asuu aktiivisia asukkaita, joilla on halu parantaa omaa lähialuettaan. Tästä esimerkkinä asemanseudun parantamiset ja monet muut Myyrmäki-liikkeen toimet.

Kurssin aikana saimme oppia alan huipuilta, jotka omien luentojen kautta auttoivat ymmärtämään niin laajempaa kiertotalouden problematiikkaa, tapahtumajärjestämisen haasteita, kuin Myyrmäen alueen omalaatuisuutta ja tulevaa suunnittelua. Asiantuntijaluennot olivat ainutlaatuinen mahdollisuus saada käytännön tietoa aiheesta, joka on kiinnostanut itseäni jo pitkään. Kaikki kurssin luennoitsijat toivat oman mielenkiintoisen näkökulman kurssin teemoista ja vastailivat kysymyksiin. Aiheista olisi voinut käydä pidempääkin keskustelua, jos siihen olisi kurssin aikataulu antanut myöten.

Innovointiryhmä – Katutaidetta kaikille

Aloitimme tapahtuman ideoinnin pienryhmissä, missä hahmottelimme aluksi nimiä ja tapahtuman teemaa. Alku tuntui varmasti sekavalta monen mielestä, mutta kurssin lyhyen keston ja kovaa vauhtia lähestyvän tapahtumapäivän takia ei ollut mahdollisuutta jäädä makaamaan ja miettimään. Oli toimittava. Hektiseen aikatauluun sopi näin jälkikäteen ajatellen tämänlainen tekemisen meininki.

Ryhdyimme jalostamaan ideoita innovointiryhmissä mistä moni idea jalostui lopulliseen tapahtumaan. Kaikki ideat eivät toteutuneet erilaisista syistä, mutta innovointiryhmien testaus ja muu mietintä ei mennyt hukkaan. Innovointiryhmien oppia hyödynnettiin vielä aivan viime hetkillä tapahtumaan syntyneissä ideoissa.

Oman innovointiryhmäni teemana oli tuoda katutaiteen kautta ihmisiä yhteen. Innovointiryhmässä yritimme keksiä mahdollisuuksia, miten eri myyrmäkeläiset ihmisryhmät voisivat osallistua tapahtumaan tekemällä katutaidetta. Myyrmäen ollessa aktiivinen katutaiteen keskittymä Suomessa halusimme nostaa tämän yhdeksi teemaksi tapahtumassa. Idea oli saada myös sellaiset ryhmät tekemään katutaidetta, mille katutaide ei vielä ollut niin tuttua, esimerkiksi vanhemmat ihmiset. Vanhemmille suunnattuun toimintaan yritettiin myös panostaa Myyrmäen asukasprofiilin vuoksi. Toisaalta halusimme tarjota esimerkiksi nuorille, joille katutaide on tutumpaa, mahdollisuuden kokeilla ensikertaa katutaidetta.

Myyrmäki on kuuluisa katutaiteesta

Idean toteutuminen vaati monenlaisten ongelmien ratkaisemista. Esimerkiksi mistä saisimme materiaalit, mistä rahaa materiaaleihin, mistä tavoittaa eri ihmisryhmät. Lisäksi spraymaaleilla maalatessa pitää ottaa huomioon haju ja hengityssuojaimiin liittyviä asioita. Ratkaisimme monet näistä ongelmista ja lähdimme testaamaan ideaa paikalliseen nuorisotaloon Arkkiin. Sovimme tapaamisen nuorisotyöntekijä Katri Niemitalon kanssa, jotta voisimme testata konseptia haastattelemalla häntä.

Nuorisotyöntekijän innostus ideaamme kohtaan oli mukavaa, mutta ongelmaksi muodostui aika. Nuorisotalon ohjelma oli suunniteltu ja resurssit päätetty jo kauan aikaa sitten. Ohjelmaan olisi mahdotonta lisätä lyhyellä varoitusajalla mitään, vaikka idea olisikin hieno. Ideaan olisi siis vaikea saada toteuttajaa nuorten osalta. Aikataulun ollessa todella tiukka oli odotettavissa myös muiden ryhmien osalta samanlaisia ongelmia, joten jouduimme tekemään hankalan päätöksen ja suunnitelman hylkäämisen tällä kertaa.

Haastattelu oli kuitenkin ollut erittäin hyödyllinen ja idea olisi voitu hyvin toteuttaa myöhemmin. Keskustelu nuorisotyöntekijöiden kanssa toi lisäksi monia hyviä ideoita tapahtumaan aina markkinoinnista ohjelmistoon.

Suunnitelmat muuttuvat

Ennen kursin alkua olin suunnitellut lapsiperheille ja vanhemmille ohjelmaa tapahtumaan. Olin ennakkotehtävässä suunnitellut paljon ohjelmistoa lapsiperheille. Innovointiryhmän suunnitelmien kariuduttua aloin toteuttaa taaperodiskosuunnitelmaa. Taustalla oli omat kokemukset oman taaperon kanssa vietetyistä tanssihetkistä ja huomiot siitä miten suosittuja erilaiset lastentapahtumat olivat. Lisäksi olin, niin kuin moni muu kurssilla, miettinyt Colosseumia paikkana, missä olisi tilaa kaiken ikäisille. Colosseumin pitkän aikavälin suunnitelmien vuoksi halusin luoda tapahtumaan ohjelmaa monen ikäisille. Itse otin kohderyhmäksi lapset ja perheet.

Lapset ovat tapahtuman kannalta myös hyvä kohderyhmä, koska mukaan tulevat vanhemmat ja usein myös isovanhemmat. Tapahtuman kävijämäärä kasvaa helposti, kun tapahtumassa on ohjelmaa lapsille. Olen myös lapsiperhekeskusteluista huomannut, että varsinkin pienten lasten perheet eivät usein tule tapahtumiin missä lapset eivät viihdy. Lapsille oli siis tapahtuman ja tietenkin tulevan käytön kannalta hyvä olla ohjelmaa.

Olin suunnitellut monia asioita etukäteen, mutta vastassa oli erityisesti aika ja jonkin verran myös raha. Monessa asiassa piti löytää hyviä käytännön ratkaisuja, jotta alustavat suunnitelmat voitiin toteuttaa. Yksi perustavan laatuinen käytännön kysymys oli kuka toteuttaisi taaperodiskon. Olin alun perin suunnitellut järjestäjätahoiksi Myyrmäen paikallisia toimijoita tanssikouluista yksityisiin päiväkoteihin. Ajatuksena oli tarjota tapahtumasta sopiva tila, johon paikalliset toimijat olisivat voineet tulla toteuttamaan itse tanssitapahtuman lapsille. Tapahtumanjärjestäjänä olisimme täten toimineet enemmän fasilitaattoreina. Tällöin tapahtuman toistettavuus olisi voitu toteuttaa helpommin ja paikalliset toimijat olisivat voineet tulla esittelemään toimintaansa tehden samalla paikallista hyvää. Tällä kertaa aika oli kuitenkin niin vähissä, että tapahtuman toteutus oli aloitettava heti. Tapahtuman yhteistyökumppanin etsiminen vaihtui vaihtoehto B:hen, eli toteuttaminen jäi omiin käsiin. Olin onneksi varautunut tähän vaihtoehtoon, joten suunnitelmat olivat hyvin valmiina.

Toteutus tapahtui tiukassa aikataulussa, mutta sujui hyvin ilman suuria takaiskuja. Toteutuksen kanssa sain korvaamatonta apua muilta ryhmäläisiltä. Monet suunnitelmat vaativat hiomista käytäntöön ja ilman muiden ryhmäläisten apua ei lopputulos olisi ollut niin onnistunut. Yhdessä saimme luotua taaperodiskon, joka houkutteli paljon lapsiperheitä ja jossa selkeästi viihdyttiin.

Tapahtuman juliste oli suosittu muisto tapahtumasta

 

Loppupäätelmiä

Tilapioneerit-kurssin järjestämä tapahtuma M.Y. Fest onnistui hienosti ja raskaan kurssin hyödyt ovat myös isoja niin opiskelijoiden osaamisen kasvattamisessa kuin alueen kehityksen suunnittelun näkökulmasta. Alueelle on selkeästi tilausta myös pidempiaikaiseen käyttöön tarkoitettuja tiloja, jotka palvelisivat paikallisia toimijoita. Toivottavasti suunnitelmat etenevät siihen suuntaan ja Colosseum nähdään tulevaisuudessa monipuolisena tilana, missä yhdistyvät niin vapaa paikallisten kansalaisten tarpeista lähtevä toiminta, kuin monenlaiset muut niin kaupunkia ja tilojen omistajaa hyödyntävät toiminnot. Hienot tilat kaipaavat sisällensä aktiivisia ihmisiä ja toimintaa. Kiertotalouden näkökulmasta olisi hienoa, jos tilat voitaisiin ottaa uuteen käyttöön muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin vastaten.

Innovaatioryhmän idean kariutuminen oli toki ikävää, sillä olisi ollut mukavaa tuoda erilaisia ryhmiä yhteen tekemään taidetta. Idea olisi voinut toteutua, jos aikaa olisi ollut enemmän. Idean hyvä puoli oli erityisesti hankalasti tavoitettavien ihmisten aktivointi. Nuorisotilan henkilökunnan haastattelussa tuli esiin ongelmat erityisesti teini-ikäisten nuorten aktivoimisessa. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, miten innovointiryhmän taidetta kaikille idea olisi pystynyt aktivoimaan tätä haastavaa kohderyhmää, mikä tapahtuman jälkeisistä keskusteluista päätellen jäi vähemmistöön tapahtumapäivänä.

Taaperodiskon osalta oli erityisen mukavaa huomata, että tapahtuma yhdessä muun tapahtuman ohjelmiston (pallomeren, leikkihuoneen/lelunvaihtohuoneen, UV-akvaarion ym.) kanssa onnistui saamaan lapsiperheet liikkeelle. Ennen tapahtumaa jännitys ohjelman onnistumisesta oli suuri ja siksi en ikinä unohda sitä lastenvaunujen letkaa, joka valui pitkin käytäviä tapahtuman alettua. Oli erityisen mukavaa nähdä lasten viihtyvän tapahtumassa. Toivottavasti tapahtuma ja paikka jäivät monen lapsen mieleen. Näin nämä tulevat Colosseumin käyttäjät on helpompi houkutella myös tuleviin talon tapahtumiin.

Tapahtumaan riitti pieniä vieraita

Taaperodiskon toteutus onnistui ryhmän yhteistyöllä hienosti, mutta aina on asioita joita voisi tehdä paremmin. Suurimpana ongelmana näkisin tilojen pienuuden pienten lasten diskoon. Olen huomannut, että isommissa tiloissa järjestetyt lasten diskot vapauttavat lapset vapaampaan riehumiseen vanhempien pysyessä kauempana. Huomasin, että kohtuullisen pienessä toimistodiskossa vanhemmat osallistuivat enemmän toimintaan, joka taas tuntui asettavan enemmän esteitä lasten vapaaseen toimintaan. Tämä niin kuin monet pienet parannusajatukset olivat pieniä asioita M.Y. Festin tapahtuman kokonaisuudessa, joka onnistui mielestäni resursseihin ja aikaan nähden erittäin hienosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *