Tilapioneerit-loppuraportti: Ella ja Kaisa

Johdanto Yhteisessä loppuraportissamme keskitymme tarkastelemaan niitä konsepti-ideoita, joita kaavailtiin tapahtumaan, mutta jotka eivät loppujen lopuksi toteutuneet. Kerromme myös hieman tilapäiskäytöstä yleensä ja Myyrmäen alueen asukastoiminnasta. Tilapäiskäyttö kurssilla Tilapäiskäytöstä puhuttaessa on otettava huomioon sen hyvin erilaiset muodot. Esimerkiksi Lehtovuori ja Ruoppila kuvaavat tilapäiskäytössä syntyvää toimintaa kolmen kategorian avulla, jotka he määrittelevät toiminnan muotojen ja keston avulla[…]

Makuja Myrtsistä – ruokakonsepti

Konseptimme perusidea on yksinkertainen: ravintolapäivämäinen järjestely, joka toimisi varsinaisen tapahtuman rinnalla yrittäjien ja yksityishenkilöiden toteuttamana. Tavoitteena olisi saada paikalle edustajia useasta eri yrityksestä ja väestöryhmästä, jotta tarjonta olisi mahdollisimman laaja ja monipuolinen. Ravintolapäivä 2016 Idea ei ole monimutkainen, ja sen eri variaatioita on ollut jo pitkään käytössä useissa tapahtumissa. Konsepti syntyi yksinkertaisesti siitä oletuksesta, että[…]