M.Y. Stage is your stage – loppuraportti (Sanni ja Ulriika)

Hei! Täällä kirjoittelevat Tilapioneerit 2018 -kurssin ohjelmatuotantotiimin Sanni ja Ulriika.

Tutkimme Helsingin yliopiston Tilapioneerit-projektityökurssilla kaupunkitilojen väliaikaiskäyttömahdollisuuksia osana kaupunkikehittämistä. Kurssin käynnistyttyä pääsimme innosta piukeina näkemään Myyrmäen keskustan hiljaisen jättiläisen Colosseumin, massiivisen kasarin loppupuolella valmistuneen toimistolinnakkeen. Aikanaan Imatran Voiman (nykyinen Fortum) pääkonttoriksi rakennetun kolossaalin graniittiseinät kätkevät sisäänsä hengästyttävän määrän neliöitä – yhteensä yli 40 000 neliömetriä. Korkean aulan kolmikerroksisen vesielementin äärellä on selvää, ettei rahasta ole ollut pulaa rakennusvaiheessa. Aiemmin tiloissa toimineen Verohallinnon konttorin asiakkaat ovat saaneet henkiä arjen luksusta astuessaan asioimaan jykevään Colosseum Business Centeriin.

 

 

Nyt liikenne ovissa on kuitenkin hiljennyt. Jäljellä on vielä muutamia yrityksiä, mutta ainakin viidesosa tiloista on täysin tyhjillään, ja rakennus on monelle myyrmäkeläiselle vain eloton kiviseinä ohikulkumatkalla. Toimistokoppien ja suurkonttoreiden kulta-aika on eittämättä ohi. Kehityksen suunta on selvä ja ilmiö globaali: viimeisen vuosikymmenen muutokset työkulttuurissa ovat jättäneet taakseen tyhjiä toimistokäyttöön rakennettuja tiloja, eikä paluuta menneeseen ole.

ALUN IDEOINTIA

Haasteenamme oli pohtia Colosseumin roolia osana Myyrmäen alueen kaupunkikehitystä.

Kuinka tyhjäksi jääneet tilat saataisiin tehokkaasti käyttöön niin, että niistä hyötyisi myös alueen asukkaat?
Kuinka tilapäiskäyttökonsepteja voitaisiin hyödyntää aluekehittämisprosesseissa?
Millaiset konseptit sopivat alueen luonteeseen, herättävät paikallisten kiinnostuksen sulkematta ketään ulos?

M.Y. Stagen pitchausesitys

Ideoimme kurssin alkupuolella lukuisia tilapäiskäyttökonsepteja pienryhmissä, joissa ideat sinkoilivat (Vantaan sanomien artikkeli kurssista) autiosta toimistokopista toiseen. Kurssi huipentuisi 5. toukokuuta järjestettävään tapahtumaan, jonka me tulisimme yhdessä luomaan ja toteuttamaan. Osa ideoista suuntautui kohti tapahtumaa ja osa tähtäsi pidempiaikaiseen tilapäiskäyttöön. Ohjelmatuotantotiimissä innostuimme etenkin M.Y. Stage -konseptista, josta Miro ja Tanja kirjoittivat aiemmin (loppuraportti Miro ja Tanja) M.Y. Stage eli Myyr Yorkin oma esiintymislava tulisi olemaan tapahtuman sydän, ja siksi tartuimme konseptiin koko tiimin voimin. Ideana oli, että saisimme lavalle sekä etukäteen sovittuja esiintymisiä että open stagen. Vaikka meillä oli vapaat kädet ja halutessamme mahdollisuus rakentaa konsepti alusta loppuun asti aivan yksin, oli tässä kyseessä nyt useamman ihmisen työpanosta vaativa projekti. Tiesimme heti, että haluamme toteuttaa tämän. Alusta asti oli selvää, että onnistunut tapahtuma edellyttää jonkinlaisen keskipisteen luomista, ja kaikille avoin esiintymislava open stage oli tähän mitä mainioin ehdokas.

Toteuttaessamme konsepteja pyrimme huomioimaan alueen identeettiä erilaisin keinoin. Aluksi olimme yhteydessä paikallisiin toimijoihin, kuten kansalaistoimijoihin ja palveluntarjoajiin. Ensimmäisten joukossa oli Myyrmäki-liike, aktiiviseksi ja tunnetuksi tiedetty paikallistaho, joka oli jo valmiiksi kiinnostunut yhteistyöstä.

 

MITÄ MYRTSI?

Alueellisten käyttötarpeiden kartoittamisessa korvaamattoma apuna olivat meille luennoitsemaan tulleet vierat, joihin lukeutui Vantaan kaupungin edustajia, kaupunkisuunnittelun asiantuntijoita. Vantaan kaupoungin elinkeinopalveluiden erityisasiantuntija Mirka Järnefeltin luennosta kävi ilmi, että Vantaan kaupunkistrategiassa 2018-2021 (Valtuustokauden strategia 2018-2021) painotetaan mm. Kaupungin elinvoiman ja vetovoiman lisäämistä. Yhtenä esimerkkinä elinvoimaisuudesta oli vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Tämä sopi yhteen M.Y. Stagen tavoitteiden kanssa; lava, johon kuka tahansa olisi tervetullut esiintymään, toimisi eräänlaisena kaupunkilaisten vuoropuheluna tilassa, joka toimittaisi yhteisen olohuoneen virkaa.

Konseptin toimivuutta testattiin innovaatioryhmä numero 3:n pitchaussessiossa, jossa esiteltiin ryhmissä ideoituja konsepteja. Pitchauksella viitataan konseptin tai idean nopeaan esittämiseen pyrkimyksenä vakuuttaa kuulijat idean toimivuudesta tai tarpeellisuudesta. Konseptin toimivuuden testaaminen sai uuden tason, kun muutimme pitchauspuheen spoken word -esitykseksi.

Totesimme, että M.Y. Stage on konseptina yleisesti toimivaksi havaittu. Lopputulos muotoutuisi pitkälti esiintyjien mukaan. Tehtävänämme oli huolehtia esiintyjien konkaktoinnista sekä varmistaa sujuvat aikataulutukset ja esiintyjien vaihdot. Lisäksi halusimme, että etukäteen sovittujen esiintyjien joukossa olisi mahdollisimman paljon myös paikallisia nimiä. Pohdimme yhdessä, minkälaisia esiintyjiä haluamme tapahtumaan. Keskittyisivätkö esitykset kenties musiikkiin, tanssiin tai stand upiin? Keskustelujen pohjalta muodostui konsensus siitä, että musiikki olisi pääosassa. Ratkaisuun vaikutti etenkin se, että M.Y. Stage sijoitettiin suurimpaan käytössämme olevaan tilaan, Konttorisaliin, joka samanaikaisesti toimi myös sisäpuistona. Monet esiin tullut ideat sopivat Konttorisalia paremmin pienempiin käytettävissämme oleviin tiloihin.

JÄLKIMAININGIT

Slim Mill jakamassa xdlsd-fanitarroja. Kuva: Anna Hakala

Lauantaina 5. toukokuuta järjestämämme M.Y. Fest oli konseptin lopullinen koetinkivi. M.Y. Stagen olisimäärä tuoda eloa suureen, aiemmin autioon Konttorisaliin ja luoda viihtyisä yleistunnelma. Itse lavan rakentamisessa pääosaa esitti yhteistyökumppanimme, tuotantoyhtiö Taaki Helsinki. Miksaajat saimme Vaskivuoren lukion ammattimaisesta opiskelijajoukosta. Pyrkimyksemme saada lavalle paikallisia esiintyjiä onnistui paremmin kuin toivoa saattoi, kun vahvasti myrtsiläiseksi identifioituva paikallinen rap-sensaatio Slim Mill otti esiintymiskutsumme avosylin vastaan ja toi mukanaan fanijoukkonsa. Saimme paikalle myös esimerkiksi Vaskivuoren lukion nykytanssiduon Oonan ja Paavalin.

Kaikkiaan konseptimme toteutus onnistui hyvin. Open stagella olisi voinut olla enemmänkin osallistujia ja olisimme voineet tiedottaa asiasta aktiivisemmin. Toisaalta aikaa tapahtuman valmisteluun oli hyvin niukasti ja toteutimme samalla myös lukuisia muita konsepteja. Samalla kun suunnittelimme M.Y. Stagen ohjelmaa, rakensimme esimerkiksi pallomeren, sisustimme pakohuoneita ja suunnittelimme koko tapahtuman ohjelmarungon. Lisäksi Sanni toimi M.Y. Stagen virallisena juontajana ja Ulriika huolehti lopullisen ohjelman kokoamisesta ja julkaisusta. Kaikkiaan Tilapioneerit oli meille molemmille todella antoisa kokemus, jota on vaikea tiivistää sanoiksi. Joitain kokemusta kuvaavia sanoja löytynee kurssilaisten haastatteluista postauksesta Fiiliksiä ennen tapahtumaa.

Kiitos ja näkemisiin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *