Tilapäiskäyttöjen haasteet ja mahdollisuudet kurssilaisten ja tuottajan fasilitoinnin näkökulmasta, tapauksena Tilapioneerit

Daniel Riederin tutkimus (Metropolia AMK:n kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma) tilapäiskäyttöjen haasteista ja mahdollisuuksista kurssilaisten ja tuottajan fasilitoinnin näkökulmasta, tapauksena Tilapioneerit -projektikurssi 2013-2016 on julkaistu!

”Tulosten perusteella voidaan sanoa, että tilapäiskäyttö nähdään moneen eri käyttötarkoitukseen soveltuvana työkaluna, joka ei aina vaadi suuria resursseja. Opiskelijoiden vastauksissa korostuivat erityisesti mahdollisuudet yhteisöllisen ja osallistavan toiminnan toteuttamiseen. Nimetyt haasteet liittyivät esimerkiksi pelkoon toiminnan vastustamisesta tai korkeasta osallistumiskynnyksestä, joka tekisi tapahtumasta vaikeasti lähestyttävän. Esiin nousi myös poikkeuksellisten, ei-tapahtumakäyttöön alun perin suunniteltujen tilojen asettamat vaatimukset. Tulosten pohjalta voidaankin todeta, että erityisesti haastavissa tiloissa toteutetuissa väliaikaiskäytöissä ammattituottajan rooli vähintään fasilitoijana tai mentorina nousee onnistumisen kannalta erityisen tärkeäksi.”

http://www.theseus.fi/handle/10024/127526

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *