Tilapioneerit 2018 – ilmoittaudu 21.3.2018 mennessä!

MAA-404, Tilapioneerit – projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä, 5 op
http://tilapioneerit.fi/

Kurssin tiedot ja ilmoittautumisohjeet

Kohderyhmä:
Kurssi on tarkoitettu kaikkien Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Kurssi on ensisijaisesti suunnattu oman pääaineen perusopinnot suorittaneille opiskelijoille. Kurssille otetaan 20 opiskelijaa. Tarvittaessa karsintaperusteena ovat suoritetut opinnot sekä kurssin ennakkotehtävä.

Oppimistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää kaupunkirakenteen muutokseen, tilojen väliaikaiskäyttöön ja kansalaistoiminnan muutoksiin liittyvää kehitystä ja sitä koskevia teorioita. Opiskelija osaa soveltaa luennoilla käsiteltyjä aiheita ja menetelmiä palvelumuotoiluprosessissa. Kenttätyöskentelyssä tutustutaan tilapäiskäyttökokeiluihin ja niiden merkitykseen kiertotalouden näkökulmasta.

Sisältö:
Projektikurssin aiheena ovat tilapäiskäytöt ja aluekehittäminen: Kurssilla kehitetään käyttötarkoitukseltaan muuttuvia tai vajaakäyttöisiä alueita paikallisia aloitteita ja toimijaverkostoja hyödyntäen. Kurssilla tutustutaan palvelumuotoilutyökaluihin ja työskennellään pienryhmissä. Työpajoissa kehitettyjä ratkaisuja pilotoidaan tilapäiskäyttökokeiluilla opiskelijoiden tuottamassa kurssin lopputapahtumassa. Kurssi toteutetaan yhteistyössä eläkevakuutusyhtiö Elon, Vantaan kaupungin ja Newsecin kanssa. Kurssi sisältää asiantuntijoiden pitämiä vierailijaluentoja sekä kenttä- ja työpajatyöskentelyä.

Kurssiaika:
Kurssi toteutetaan 27.3.-6.5.2018. Ensimmäinen kurssitapaaminen järjestetään ti 27.3.2018 klo 9-13 Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella salissa Exactum C123, Gustaf Hällströminkatu 2 B, 1. krs. Työskentely tapahtuu 27.3.-29.3. ti ja to kello 9-13, 4.4.-20.4. ke ja pe kello 9-13, sekä 25.-27.4. (ke, to ja pe) klo 9-17 ja 3.-5.5. (to, pe ja la) klo 9-17. Lisäksi kurssin lopputapaaminen järjestetään toukokuussa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Toimitetaan kurssin yhteydessä.

Suoritustavat:
Kurssin ennakkotehtävä, osallistuminen luentoihin, työpajoihin ja kenttätyöskentelyyn (vähintään 90% läsnäolo), kirjallinen raportti ryhmittäin, tilapäiskäyttökokeiluun osallistuminen.

Arviointi:
Kurssin arvioidaan asteikolla 1-5/5 ja arvointiperusteena ovat aktiivisuus kenttätyöskentelyssä sekä kirjalliset kurssityöt. Arvosanan saaminen edellyttää kurssipalautteen ja vertaisarvioinnin jättämistä.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumisaika on  21.02.- 21.03.2018. Ilmoittautuminen tapahtuu Helsingin yliopiston WebOodissa tai sähköpostitse (olli.siitonen@helsinki.fi). Kurssi löytyy WebOodista nimellä: MAA-404 Projektityökurssi. Kurssille osallistuminen edellyttää ennakkotehtävän palauttamista sähköpostilla (anna.hakala@helsinki.fi) pe 23.3.2018 klo 23:59 mennessä. Ennakkotehtävän ohjeet löytyvät osoitteesta http://tilapioneerit.fi/ennakkotehtava/ennakkotehtava2018.pdf

Vastuuhenkilöt:
Rami Ratvio, maantieteen yliopistonlehtori (rami.ratvio@helsinki.fi)
Olli Siitonen, tohtorikoulutettava (olli.siitonen@helsinki.fi)
Daniel Rieder, tuottaja (rd@live.fi)
Jaakko Lehtonen, tuntiopettaja (jaakko.s.lehtonen@helsinki.fi)
Anna Hakala, tuntiopettaja (anna.hakala@helsinki.fi)
Riikka Oittinen, tohtorikoulutettava (riikka.oittinen@helsinki.fi)

Kurssi järjestetään osana Sitran Kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille -hanketta.

Kurssista tiedotetaan myös kotisivuilla osoitteessa http://tilapioneerit.fi/  

sekä Facebook-sivuilla:
https://www.facebook.com/events/436141850176259/  
https://www.facebook.com/groups/502539539933210/
http://facebook.com/tilapioneerit/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *