56139, Tilapioneerit – projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä, 5 op

tilapioneerit-banneri

56139, Tilapioneerit – projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä, 5 op
http://tilapioneerit.fi/

Kurssin tiedot ja ennakkotehtävä

Kurssin tiedot

Kohderyhmä:
Kurssi on tarkoitettu kaikkien Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston tiedekuntien perustutkinto-opiskelijoille. Kurssi on ensisijaisesti suunnattu oman pääaineen perusopinnot suorittaneille opiskelijoille. Kurssille otetaan 20 opiskelijaa. Tarvittaessa karsintaperusteena ovat suoritetut opinnot sekä kurssin ennakkotehtävä.

Oppimistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää kaupunkirakenteen muutokseen, tilojen tilapäiskäyttöön ja asukastoiminnan muutoksiin liittyvää kehitystä ja sitä koskevia teorioita. Opiskelija osaa soveltaa luennoilla käsiteltyjä aiheita ja menetelmiä palvelumuotoiluprosessissa. Kenttätyöskentelyssä tutustutaan tilapäiskäyttökokeiluihin.

Sisältö:
Kurssilla kehitetään käyttötarkoitukseltaan muuttuvia tai vajaakäyttöisiä alueita paikallisia aloitteita ja toimijaverkostoja hyödyntäen. Kurssilla tutustutaan palvelumuotoilutyökaluihin ja työskennellään pienryhmissä. Työpajoissa kehitettyjä ratkaisuja pilotoidaan asukaslähtöisillä tilapäiskäyttökokeiluilla opiskelijoiden tuottamassa kurssin lopputapahtumassa. Kurssi sisältää asiantuntijoiden pitämiä vierailijaluentoja sekä kenttä- ja työpajatyöskentelyä. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen, kulttuurikeskuksen, nuorisoasiainkeskuksen ja eri asukastoimijoiden kanssa.

Kurssiaika:
Kurssi toteutetaan 30.3.–7.5.2016. Ensimmäinen kurssitapaaminen on 30.3. klo 9:15 Kumpulan kampuksella salissa CK111 (Exactum, Gustaf Hällströmin katu 2 B, 1. kellari krs.) Tarkemmat kurssiajat ovat: 30.3.-22.4. ke ja pe kello 9-13 sekä 27.4.-29.4. (ke, to ja pe) klo 9-17 ja 5.5.-6.5. (to ja pe) klo 9-17 sekä kurssin lopputapahtuma 7.5. Lisäksi kurssin lopputapaaminen järjestetään toukokuussa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Toimitetaan kurssin yhteydessä.

Suoritustavat:
Kurssin ennakkotehtävä, osallistuminen luentoihin, työpajoihin ja kenttätyöskentelyyn (vähintään 90% läsnäolo), kirjallinen raportti ryhmittäin, tilapäiskäyttökokeiluun osallistuminen.

Arviointi:
Kurssin arvioidaan asteikolla 1-5/5 ja arvointiperusteena ovat aktiivisuus kenttätyöskentelyssä sekä kirjalliset kurssityöt. Arvosanan saaminen edellyttää kurssipalautteen ja vertaisarvioinnin jättämistä.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumisaika on 19.02.- 19.03.2016 klo 14:00. Ilmoittautuminen tapahtuu Helsingin yliopiston WebOodissa. Kurssi löytyy nimellä: Tilapioneerit projektikurssi tai kurssitunnisteella 56139. Kurssille osallistuminen edellyttää ennakkotehtävän palauttamista sähköpostilla (elli.saari@helsinki.fi) 18.3.2016 klo 16 mennessä.

Vastuuhenkilöt:
Rami Ratvio, kulttuurimaantieteen yliopistonlehtori (Helsingin yliopisto, rami.ratvio@helsinki.fi)
Riikka Oittinen, tuntiopettaja (Helsingin yliopisto, riikka.oittinen@helsinki.fi)
Daniel Rieder, tuntiopettaja (Metropolia AMK, daniel.rieder@metropolia.fi)
Aino Kuusimäki, kaavoittaja (Sipoon kunta, aino.kuusimaki@sipoo.fi)
Elli Saari, kurssiassistentti (Helsingin yliopisto, elli.saari@helsinki.fi

Kurssi järjestetään Helsingin yliopiston Opettajien akatemian rahoituksella. Kurssista tiedotetaan myös kotisivuilla osoitteessa http://tilapioneerit.fi/ sekä Facebook-sivuilla:
https://www.facebook.com/events/1743834229180141/
https://www.facebook.com/groups/502539539933210/
Ennakkotehtävä: Suunnittele tilapäiskäyttöidea

1. Etsi 1–2 kiinnostavaa ja uudenlaista esimerkkiä tilapäiskäytöistä kaupunkialueilla. Esimerkit voivat olla kansainvälisiä tai kotimaisia, lyhytaikaisia tai pidempiaikaisia tilapäiskäyttöjä (esim. kaupunkitapahtumat, pop up -työtilat, kaupunkiviljelmät, yhteisötaide, kulttuurikeskukset). Kuvaile lyhyesti valitsemasi esimerkki ja liitä ennakkotehtävään kuva valitsemastasi tilapäiskäyttöesimerkistä. Pohdi myös lyhyesti, miten tilapäiskäyttö on voinut vaikuttaa kaupunginosan tai laajemman alueen kehitykseen.

2. Marian sairaala-alue Helsingin Kampissa etsii uutta käyttöä. Sairaalatoiminta historiallisella alueella päättyi syksyllä 2014. Tyhjilleen jääneille säilyville rakennuksille etsitään uusia käyttötarkoituksia. Kulttuurihistoriallisesti huomattavan arvokkaat rakennukset suojellaan myös sisätilojen osalta. Alueen asemakaavan muutoksesta on tehty alustava suunnitelma, mutta tilapäiskäyttöjen osalta suunnittelu on vapaampaa. Tutustu ennakkotehtävämateriaaleista löytyviin valokuviin, pohjapiirroksiin ja karttoihin Marian sairaala-alueesta ja kurssitilasta:
http://tilapioneerit.fi/ennakkotehtava/ennakkotehtava2016.pdf

3. Ideoi valitsemasi esimerkin pohjalta tilapäiskäyttökonsepti Marian sairaalan rakennus 5:n tiloihin (Kamppi, Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki), jota voidaan kokeilla la 7.5.2016 kurssilaisten järjestämässä kaupunkitapahtumassa. Tilapäiskäyttökonseptilla tarkoitetaan ideaa esimerkiksi kaupunkitapahtumasta, kulttuuriin, vapaa-aikaan tai työhön liittyvästä, asukkaille tai muille alueen toimijoille suunnatusta tilaan liittyvästä palvelusta, tai lähes mistä vain tilaan ja alueelle sopivasta toiminnasta. Ideoi rohkeasti! Voit myös ideoida, miten tilapäiskäyttö voisi jäädä pidempiaikaisesti alueelle.

Sisällytä tilapäiskäyttökonseptin kuvaukseen seuraavat asiat:
– Mikä on konseptisi / konseptinne nimi?
– Kehitä vetovoimainen tilapäiskäyttökonsepti valitsemasi tilapäiskäyttöesimerkin pohjalta ottaen huomioon rakennuksen sijainti ja sitä ympäröivät kaupunginosat. Kuvaile tilapäiskäytön sisältöä. Liitä mukaan kuva.
– Kenelle konsepti on ensisijaisesti suunnattu (kohderyhmä)?
– Perustele, miksi tälle konseptille olisi tarvetta.
– Mitä idean toteuttamiseen tarvitaan (henkilöresurssit, taloudelliset resurssit, tila,
muut materiaalit, yhteistyökumppanit)?
– Kuvaile mahdollisia esteitä konseptin toteuttamiselle.
– Kerro, miksi haluaisit toteuttaa kuvailemasi idean.

4. Täytä myös konseptikortti, jossa kuvaat lyhyesti konseptisi sisällön. Lataa tyhjä konseptikortti Word-muodossa kurssin verkkosivuilta:
http://tilapioneerit.fi/ennakkotehtava/konseptikortti.docx

5. Palauta n. 1-2 sivun pituinen kuvaus tilapäiskäyttöideastasi (sisältäen kuvat) ja konseptikortti tapahtumasta viimeistään pe 18.3.2016 klo 16 mennessä sähköpostilla osoitteeseen elli.saari@helsinki.fi. Ennakkotehtävän palautus on edellytys kurssille osallistumiselle.

– Tehtävän voi tehdä yksin tai pareittain.
– Merkitse suunnitelmaasi nimi, pääaine ja opiskelijanumerosi.
– Voit lähettää ideasi ja osallistua kaupunkitapahtuman järjestämiseen, vaikka et
ilmoittautuisikaan kurssille. Kaikki ideat ovat tervetulleita! Tapahtumasta ja sen
järjestämiseen osallistumisesta tiedotetaan lisää kurssin alettua.
– Ennakkotietoja tehtävän ideoinnin tueksi: Kurssilla osallistutaan
palvelumuotoilutyöpajoihin, joissa kehitetään tilapäiskäyttökonsepteja kurssilaisten
ideoiden sekä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden haastatteluiden pohjalta.
Tilapäiskäyttökonsepteja kokeillaan kurssilaisten järjestämässä
kaupunkitapahtumassa yhtenä päivänä la 7.5.2016 tyhjillään olevalla Marian
sairaalan alueella Rakennus 5:ssä. Käytössä ovat rakennuksen 3. kerros, tarvittaessa
piha-alue, ääni- ja valotekniikkaa ja videoscreenejä. Tapahtuma toteutetaan
vapaaehtoisvoimin (kurssin opiskelijat sekä mahdolliset muut vapaaehtoiset).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *