REKRY! Tilapioneerit-projektikurssi etsii tuntiopettajaa / koordinaattoria sekä kurssiassistenttia / graduntekijää kiertotalouden opetuksen kehittämishankkeeseen alustavasti 15.1.-15.5.2018 (tarkempi ajankohta voidaan sopia erikseen)

REKRY: Tilapioneerit-projektikurssi etsii tuntiopettajaa / koordinaattoria sekä kurssiassistenttia / graduntekijää kiertotalouden opetuksen kehittämishankkeeseen alustavasti 15.1.-15.5.2018 (tarkempi ajankohta voidaan sopia erikseen)

Etsimme yhtä tuntiopettajaa / koordinaattoria sekä yhtä kurssiassistenttia / graduntekijää kehittämään ja toteuttamaan Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella järjestettävää tilojen väliaikaiskäyttöön ja kiertotalouteen kytkeytyvää Tilapioneerit-projektikurssia. Työ alkaa tammikuussa ja työskentely tapahtuu osana monitieteistä projektitiimiä, johon kuuluu kaksi tohtorikoulutettavaa, kulttuurituottaja sekä yliopistonlehtori. Projektin ja opetusmateriaalien suunnittelu tapahtuu tammi-helmikuussa ja varsinainen yliopistokurssi toteutetaan maalis-toukokuussa 2018. Kurssi päättyy toukokuu alussa, jonka jälkeen on kurssin loppujärjestelyitä ja käytettyjen opetusmateriaalien jatkokehitystyötä.  Sekä uuden kurssin suunnittelu että toteutus tapahtuvat aikaisemmilla projektikursseilla testatuilla metodeilla mukavassa työyhteisössä. Projekti toteutetaan osana Sitran Kiertotalousopetusta kaikille opetusasteille -hanketta.

Tilapioneerit kehittävät käyttötarkoitukseltaan muuttuvia tai vajaakäyttöisiä alueita paikallisia aloitteita ja toimijaverkostoja hyödyntäen. Avaamme tilaan mahdollisuuksia kaupunkielämän uusille muodoille. Lisätietoja aikaisemmista projekteista ja työtehtävistä: http://tilapioneerit.fi

TUNTIOPETTAJA / KOORDINAATTORI

Tehtäviin kuuluvat:
• Projektikurssin ennakkojärjestelyt kuten opetussisältöjen ja oppimateriaalien suunnittelu, yhteistyöverkoston rakentaminen ja arvioinnin suunnittelu (joustavasti tammi-helmikuussa 2018)
• Kontaktiopetus ja ryhmien ohjaus (maalis-toukokuussa 2018)
• Jälkituotanto ja loppuarviointi
• Projektin ja tapahtumatuotannon koordinointi ja hallinnointi

Työ on osa-aikainen (ajoittuu välille 15.1.-15.5.2017, tarkempi ajankohta voidaan sopia erikseen).

Työstä maksetaan palkkaa yliopiston palkkauksen mukaisesti. Lisäksi työstä on mahdollisuus saada opintopisteitä.

Valinnassa painottuvat:
• Opetuskokemus ja pedagoginen pätevyys sekä kokemus opetusmateriaalien kehittämisestä (esim. aineenopettaja)
•  Kulttuuri-/kaupunki-/suunnittelumaantieteen/yhdyskuntasuunnittelun/arkkitehtuurin/sosiologian opinnot  tai vastaavat opinnot sekä kokemus ja kiinnostus kurssiin liittyviin teemoihin (ml. tilojen väliaikaiskäyttö ja kiertotalous)
• Projektinhallinta- ja koordinointikokemus
• Kiinnostus ja valmius luovaan ja joustavaan työskentelyyn sekä kulttuurituotantoon
• Katsomme eduksi Tilapioneerit – projektikurssin (kurssikoodi: 56139) suorittamisen

KURSSIASSISTENTTI / GRADUNTEKIJÄ

Tehtäviin kuuluvat:
• Avustaminen projektikurssin ennakkojärjestelyissä helmi-maaliskuussa 2018
• Avustaminen projektikurssin kontaktiopetuksessa ja ryhmien ohjauksessa maalis-toukokuussa 2018
• Avustaminen kurssin lopputapahtuman tuotannossa huhti-toukokuussa 2018
• Katsomme eduksi, että valittu henkilö tekee gradututkimuksen opetusmateriaalien kehittämisestä Tilapioneerit -projektikurssilla. Gradun aihe on sovittavissa erikseen gradun tekijän kiinnostusten mukaan. Gradun aiheen tulee kuitenkin liittyä kurssin opetusmateriaalien kehittämiseen.

Valinnassa painottuvat:
• Katsomme eduksi kulttuuri-/kaupunki-/suunnittelumaantieteen/yhdyskuntasuunnittelun/arkkitehtuurin/sosiologian opinnot tai vastaavat opinnot sekä kokemuksen ja kiinnostuksen kurssiin liittyviin teemoihin (ml. tilojen väliaikaiskäyttö ja kiertotalous)
• Katsomme eduksi, jos hakija on graduaan aloittava opiskelija (pääaine esim. maantiede tai aluetiede) ja hän on suorittanut aineenopettajaopintoja.

Tilapioneerit -projektikurssilta saat graduprojektiisi kiinnostavan aineiston sekä inspiroivan työryhmän ohjauksen tueksi.
Työtehtävästä saat opintopisteiden lisäksi erinomaista työkokemusta ja tutustut kiinnostaviin yhteistyökumppaneihin. Lisäksi työstä maksetaan pieni palkkio. Etsimme henkilöä, joka on aktiivinen, kiinnostunut kurssin teemoista ja jolla on kokemusta projektinhallinnasta. Myös opetuskokemus on eduksi.

HAKUOHJEET

Hakemukseen kuuluvat seuraavat osat:
• Hakemus (perustelut hakemiselle, työ- ja opiskelutilanne sekä mahdollisuus työskennellä tarvittavina aikoina, max 1 sivu) • Lyhyt CV (sis. henkilötiedot, yhteystiedot, opinnot, opetuskokemus ja muu työn kannalta oleellinen työkokemus, max 2 sivua) • Max 0,5 sivun pituinen kuvaus siitä, minkälaisia innovatiivisia opetusmateriaaleja tai -menetelmiä käyttäisit kurssilla, jonka teemoina ovat mm. tilojen väliaikaiskäyttö, kiertotalous ja kaupunkikulttuuri sekä alueiden kehittäminen.

Lähetä hakemuksesi sähköpostin liitetiedostona viimeistään 31.12.2017 mennessä osoitteisiin rami.ratvio@helsinki.fi ja olli.siitonen@helsinki.fi sekä riikka.oittinen@helsinki.fi. Laita viestin otsikkoon merkintä: Tilapioneerit-projektikurssi rekry: tuntiopettaja/koordinaattori tai kurssiassistentti/graduntekijä

Kivaa joulunaikaa kaikille!

t.Rami Ratvio
Olli Siitonen
Riikka Oittinen
Daniel Rieder

Helsingin yliopisto / Tilapioneerit.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *