“Se mitä te teette täällä on sairaan kiinnostavaa”

Raine2

Kaapelin ja Suvilahden myyntipäällikkö Raine Heikkinen esitteli vierailullaan 19.4. erilaisia esimerkkejä väliaikaistiloista ympäri Eurooppaa. Hän painotti, että kulttuurialan toimijat ja luovan alan sektori ovat olleet aina pioneereja kyseisissä hankkeissa.

Tyypillisesti väliaikaiskäyttöä syntyy toimintansa lopettaneisiin tehtaisiin, kouluihin ja sairaaloihin. Sillä, minkälaista toimintaa tiloihin syntyy, on Heikkisen mukaan merkitystä jatkon kannalta: väliaikaisilla tilankäytöillä on taipumusta muutta pitkäaikaisiksi. Marian sairaalaan kehitettävällä tilapäiskäytöllä saattaa siis olla vaikutusta alueen kehittymiseen tulevaisuudessakin.

Haasteena Heikkinen näkee erilaisten näkökulmien, kuten kaupungin, viranomaisten ja toimijoiden näkemysten yhteensovittamisen. Avainasemassa on selkeä viestintä ja tiedonvälitys. Viranomaisille esitettävien suunnitelmien ja ratkaisuehdotusten olisi hyvä olla mahdollisimman pitkälle mietittyjä ja tilan kehittämistä tulisi edistää yhteistyössä viranomaisten kanssa.

HennaH

Rakennusvalvontaviraston yliarkkitehti Henna Helander esitteli Helsingissä tyhjillään olevia rakennuksia ja tiloja. Yhdessä kurssilaisten kanssa pohdittiin sitä, miten tärkeää olisi että kaupunkilaisilla ja tapahtumien ym. järjestäjillä olisi tietoa vapaana olevista kohteista. Helander näki tämän resurssikysymyksenä ja toivoikin vaikuttamista poliittisiin päättäjiin asiassa.

suunnittelua

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *