56139, Tilapioneerit 2017 – projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä, 5 op

tilapioneerit-facebook-nosto-banner-lowres (1)

56139, Tilapioneerit 2017 – projektikurssi tilapäiskäytöistä aluekehittämisessä, 5 op

http://tilapioneerit.fi/

Kurssin tiedot

Kohderyhmä
Kurssi on tarkoitettu kaikkien Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Kurssi on ensisijaisesti suunnattu oman pääaineen perusopinnot suorittaneille opiskelijoille. Kurssille otetaan 20 opiskelijaa. Tarvittaessa karsintaperusteena ovat suoritetut opinnot sekä kurssin ennakkotehtävä.

Oppimistavoitteet
Opiskelija ymmärtää kaupunkirakenteen muutokseen, tilojen väliaikaiskäyttöön ja kansalaistoiminnan muutoksiin liittyvää kehitystä ja sitä koskevia teorioita. Opiskelija osaa soveltaa luennoilla käsiteltyjä aiheita ja menetelmiä palvelumuotoiluprosessissa. Kenttätyöskentelyssä tutustutaan tilapäiskäyttökokeiluihin.

Sisältö
Projektikurssin aiheena ovat tilapäiskäytöt ja aluekehittäminen: Kurssilla kehitetään käyttötarkoitukseltaan muuttuvia tai vajaakäyttöisiä alueita paikallisia aloitteita ja toimijaverkostoja hyödyntäen. Kurssilla tutustutaan palvelumuotoilutyökaluihin ja työskennellään pienryhmissä. Työpajoissa kehitettyjä ratkaisuja pilotoidaan tilapäiskäyttökokeiluilla opiskelijoiden tuottamassa kurssin lopputapahtumassa. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Urban Dream Managementin ja Espoon kaupungin kanssa. Kurssi sisältää asiantuntijoiden pitämiä vierailijaluentoja sekä kenttä- ja työpajatyöskentelyä.

Kurssiaika
Kurssi toteutetaan 29.3.-6.5.2017. Ensimmäinen kurssitapaaminen on 29.3. klo 9:15 Helsingin
yliopiston Kumpulan kampuksella (Exactum, CK107, Gustaf Hällströminkatu 2 B, 1. kellari
krs.).  Työskentely tapahtuu 29.3.-12.4. ke ja pe kello 9-13, to 13.4. kello 9-13, ke ja pe 19.-21.4. klo 9-13 sekä 26.-28.4. (ke, to ja pe) klo 9-17 ja 4.-6.5. (to, pe ja la) klo 9-17. Lisäksi kurssin lopputapaaminen järjestetään toukokuussa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus
Toimitetaan kurssin yhteydessä.

Suoritustavat
Kurssin ennakkotehtävä, osallistuminen luentoihin, työpajoihin ja kenttätyöskentelyyn (vähintään 90% läsnäolo), kirjallinen raportti ryhmittäin, tilapäiskäyttökokeiluun osallistuminen.

Arviointi
Kurssin arvioidaan asteikolla 1-5/5 ja arvointiperusteena ovat aktiivisuus kenttätyöskentelyssä sekä kirjalliset kurssityöt.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on  20.02.- 20.03.2017. Ilmoittautuminen tapahtuu Helsingin yliopiston WebOodissa tai sähköpostitse (riikka.oittinen@helsinki.fi). Kurssi löytyy nimellä: Tilapioneerit projektikurssi tai kurssitunnisteella 56139.

Kurssille osallistuminen edellyttää ennakkotehtävän palauttamista sähköpostilla (elina.pirhonen@helsinki.fi) pe 24.3.2017 klo 23:59 mennessä. Ennakkotehtävän ohjeet löytyvät osoitteesta http://tilapioneerit.fi/ennakkotehtava/ennakkotehtava2017.pdf 

Vastuuhenkilöt

Rami Ratvio, kulttuurimaantieteen yliopistonlehtori (Helsingin yliopisto, rami.ratvio@helsinki.fi)
Riikka Oittinen, tohtorikoulutettava (Helsingin yliopisto, riikka.oittinen@helsinki.fi)
Daniel Rieder, tuottaja (Metropolia AMK, daniel.rieder@metropolia.fi)
Olli Siitonen, tohtorikoulutettava (Helsingin yliopisto, olli.siitonen@helsinki.fi)
Elina Pirhonen, tuntiopettaja (Helsingin yliopisto, elina.pirhonen@helsinki.fi)

Kurssi järjestetään Helsingin yliopiston Opettajien akatemian rahoituksella. Kurssista tiedotetaan myös kotisivuilla osoitteessa http://tilapioneerit.fi/ sekä Facebook­-sivuilla:

https://www.facebook.com/events/618824318316434/
https://facebook.com/groups/502539539933210/
http://facebook.com/tilapioneerit/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *