Vaikuttavaa opetusta

Nykymaailma tarvitsee rohkeita, kansainvälisiä, itsenäisesti ajattelevia ihmisiä, jotka ymmärtävät kompleksisia ilmiöitä ja pystyvät kriittisyyteen.

     

Paras oppimistulos syntyy, kun opiskelijat, tutkijat ja yhteiskunnan eri toimijat yhdessä tarttuvat ajankohtaisiin merkittäviin ilmiöihin.Rami Ratvio, FT, on kaupunkimaantieteestä väitellyt maantieteen ja biologian aineenopettaja sekä opetuksen ja kaupunkien kehittäjä. Ratvio on työskennellyt yliopistonlehtorina sekä tilapäiskäyttöihin, lähiöihin, turvallisuuteen, arkiliikkumiseen, tiedekasvatukseen, projektioppimiseen ja kiertotalousopetukseen liittyvissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.


"Kurssin hienoin anti oli ehdottomasti oppia luottamaan epävarmuuteen ja nähdä mikä on optimismin voima. Uskomalla että tästä tulee hyvä, siitä todella tuli hyvä."- Opiskelijapalaute maantieteen kurssilta

"Kiitos aivan loistavasta kurssista. Oli ihan mieletöntä! Hyviä keskusteluja ja yhteinen päämäärä. Kurssin päättyminen oli jopa aavistuksen haikeaa. Oma ryhmä toimi tehokkaasti ja aina sai apua koko ryhmältä sekä kurssin vetäjiltä. Kaikki oli kohdillaan, tätä oppimisen pitäisi olla." -Opiskelijapalaute maantieteen kurssilta


. . .

//

Tarvitsetko luennoitsijaa, kurssiopettajaa, kouluttajaa tai kehittämisprojektin vetäjää? Kysy lisää! #maantiede #kaupunkitutkimus #gis #kaupunkikulttuuri #korkeakoulu #lukio #yläkoulu #aktivismi


#

Rami Ratvio, FT, Helsingin yliopiston Opettajien akatemia Esimerkkiprojekteja: Tilapioneerit, USP-303 Urban Studies and Visual Tools ja Maantieteen projektityökurssi #FridaysForFuture Helsingin yliopistossa, Lähiympäristö 2.0, AAKE

LinkedIn ja CV

/ &